အကြောင်းအရာ

ကျွန်ုပ်တို့က ဌာနေလူထုအတွက် ရပ်တည်ထားပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ အကြောင်း

ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့က ကလေးများ၏ ပညာရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ ဒေသခံလူထု၏ အသံကို နားထောင်ပြီး လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိသည့် လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များ၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများဖြင့် ဖွဲ့သည်းလုပ်ဆောင်ပါသည်။ ဌာနေလူမျိုးစု ဘာသာစကား ပေါင်း ၄၀ ကျော်နှင့် အတူလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ် ကျော်လောက်ရှိသည့် အတွေ့အကြုံများဖြင့် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ ပါရဂူဘွဲ့၊ မဟာဘွဲ့ ရရှိထားသူများပါဝင်၍ ဤ ဌာနေတိုင်းရင်းသားလက်တွဲဖော်ကို ဖွဲ့စည်းထူထောင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်ဖိုးထားမှု

ကျွန်တော်တို့က မည်သည့် အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ ဒေသခံလူထုနှင့် စတင်လုပ်ကိုင်ပါသည်။ ဌာနေလူထု၏ ထိန်းသိမ်းထားရှိသည့် ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနစ်များကို တန်ဖိုးထာပါသည်။ ဌာနေလူထု၏ ကလေးများသည် မိမိတို့ သမိုင်းနှင့် ဘဝမတွေ့အကြုံပေါ်အခြေခံပြီး ရေရှည်တည်တံ့သည့် ဖွံ့းတိုးတက်မှု ရရှိစေရန် မိတ်ဖွဲ့ခြင်းကို အဓိက ထားလုပ်ဆောင်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပထမဘာသာစကားသည် ပထမပညာရေး

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘာသာစကားကိုယ်စီနှင့် ရှိနေသော ဌာနေလူမျိုးစု ၁၃၀ ကျော်ရှိသည်။ ယင်းဘာသာစကား တစ်ခုချင်းစီသည် ၎င်းတို့၏ ဝိတေသ လက္ခဏာနှင့် ကမ္ဘာကြီး၏ အလှတရားကို ထုဆစ်ကိုယ်စားပြုသည်။ ယင်း ဘာသာစကားများက ၎င်းတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဆက်နွယ်နေပြီး၊ စာသင်ခန်းအတွက် အရင်းအမြစ်လည်းဖြစ်သည်။

ပညာရေးသည် ကလေး၏ ပထမဘာသာစကားကို အခြေခံ၍ တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ကျောင်းသားများသည် ဘဝတလျှောက်လုံး သင်ယူသူ ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပြီး၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်စေရန် တံတားအဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ လူမှုဝန်းကျင်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲစေသည်။

Subscribe to our Newsletter:

Enter your email to keep in touch. We send out occasional emails about the indigenous communities of Myanmar and our work with them.

Processing…
Success! You're on the list.